Vraag-antwoordsystemen


Bij Q&A-agenten of chatbots wordt AI toegepast op taal. Wanneer er wordt gesproken over de mogelijkheid van het voeren van gesprekken, wordt er onderscheid gemaakt in het domein en de manier waarop een antwoord van de agent wordt gegenereerd. Een chatbot kan ingesteld worden op het beantwoorden van vragen in een open of een gesloten domein. Wanneer een chatbot werkzaam is in een open domein, kan het algemene vragen beantwoorden die over allerlei verschillende soorten onderwerpen kunnen gaan Dit is over het algemeen moeilijker dan een gesloten domein dat zich richt op een beperkt aantal onderwerpen. Gesloten domeinen zijn echter uitermate geschikt als zakelijke toepassing, zoals het beantwoorden van vragen bij helpdesks. Een aantal jaren geleden vond er een doorbraak plaats in de interesse van vraag-antwoordsystemen toen IBM Watson menselijke tegenstanders versloeg in het spel Jeopardy, een bekend Amerikaans quizprogramma. Google was verantwoordelijk voor een andere, meer recente doorbraak toen zij erin slaagden chatbots een korttermijngeheugen te geven. Hierdoor kunnen chatbots gesprekken uit het echte leven realistischer nabootsen, door het verband te leggen met iets dat een paar zinnen eerder is gezegd.

Het vermogen van machines om de intentie van een vraag te herkennen en deze te beantwoorden op verschillende manieren, is iets wat we vaker zien in vele zakelijke toepassingen. Nadat de intentie is afgeleid uit het bevel van de gebruiker wordt het gekoppeld aan een specifieke vervolgactie. Deze actie kan variŽren van het stellen van een vervolgvraag tot het verzamelen van informatie op het internet. Op het gebied van klantenservice worden chatbots al snel de norm. Een voorbeeld hiervan is Amelia van IPsoft. Standaard zoekopdrachten worden al automatisch afgehandeld, terwijl de moeilijkere opdrachten doorgestuurd worden naar mensen. Vraag-antwoordsystemen hebben ook al hun intrede gedaan op rechtsgebied. Advocaten kunnen vragen over juridische zaken taal stellen aan een intelligente assistent. De assistent kan deze vragen vervolgens beantwoorden door de juiste passage over te nemen uit de goede juridische documentatie