Gemiddelde berekenen

Voer hier al je cijfers in om je gemiddelde en je benodigde cijfer voor een 7 te berekenen.

Cijfer 1:

Cijfer 2:

Cijfer 3:

Cijfer 4:

Cijfer 5:

Cijfer 6:

Cijfer 7:

Cijfer 8:

Cijfer 9:

Cijfer 10:

String omzetten naar hoofdletters:

Verander mijn uitlijning!
Links Midden Rechts