07:30:42am
Thursday 2020-12-03

Notice: Undefined index: cijfer1 in /home/Martev_A/http/PHP opdracht 2/gemiddelde.php on line 26

Iets wat je ingevoerd hebt is geen schoolcijfer, Check het opnieuw