Van den Vos Reijnaarde
"Wie niet sterk is, moet slim zijn" -2014

Beschrijving
Van de Vos Reijnaarde was een sluwe vos die in de bossen van de Gobbi Forest leefde.
De vos was sluw in zijn dierenrijk en was vaak ontsnapt van de koning van het bos.
Ook was hij zijn terechtstelling van de dood vermeden.
`
Affiliaties: Dier
Krachten: Bijten
Geboren: 2000 - ?

Geschiedenis
Van den Vos Reijnaarde was geboren in de Gobbi Forest. Hij was van jong af aan al heel slim en sluw.
Op een bepaalde moment in zijn leven was hij onder arrestatie en werd gerecht gesteld.
Hij kreeg de doodstraf, maar de vos wist te ontsnappen door een leugen.
Hij zei tegen de koning dat hij wist waar een schat was, en alleen hij wist waar het was.
De koning geloofde hem en stelde hem vrij, waardoor de vos kon ontsnappen