Taakverdeling en Bronnen

Taakverdeling


Website: Joep

Rekenmachine: Joep

IT vs primaire kennis: Wies

IT vs basiskennis: Nicoline

IT vs sociale contacten:Julian

Dark side of IT: Tim

Bronnen uitwerken: Tim

PowerPoint: Julian

Informatie zoeken: Allemaal


Bronnen

Eijnden, V. R. D. (2013a, 27 augustus). Compulsief gebruik van sociale media op de smartphone.
Geraadpleegd op 12 januari 2020, van https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/280913

Middelenmisbruik en afhankelijkheid - Cijfers | NJi. (z.d.). Geraadpleegd op 12 januari 2020, van
https://www.nji.nl/nl/Databank/Cijfers-over-Jeugd-en-Opvoeding/Cijfers-per-onderwerp-Middelenmisbruik-en-verslaving

Redactie CustomerTalk. (2017, 24 juli). Technologie is de nieuwe verslaving van Nederland geworden.
Geraadpleegd op 12 januari 2020,
van https://www.customertalk.nl/nieuws/technologie-is-de-nieuwe-verslaving-van-nederland-geworden/

Knopvaardig is wat anders dan digitaal geletterd. (z.d.). Geraadpleegd op 12 januari 2020,
van https://wij-leren.nl/ict-onderwijs-digitale-vaardigheden.php

Kruistum, V. C. J. (2010, 16 augustus).
Relatie tussen het gebruik van nieuwe media en spellingvaardigheid bij vmbo-, havo-, en vwo-leerlingen.
Geraadpleegd op 12 januari 2020, van https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/179075

Computers niet beter voor schoolprestaties. (2015, 15 september). Geraadpleegd op 12 januari 2020,
van https://joop.bnnvara.nl/nieuws/computers-niet-beter-voor-schoolprestaties

Algemene ontwikkeling - Wikikids. (z.d.). Geraadpleegd op 12 januari 2020,
van https://wikikids.nl/Algemene_ontwikkeling

PISA. (z.d.). Geraadpleegd op 12 januari 2020,
van https://www.cito.nl/kennis-en-innovatie/onderzoek/in-opdracht/internationaal-pisa/

Attention Required! | Cloudflare. (z.d.). Geraadpleegd op 12 januari 2020,
van https://read.oecd-ilibrary.org/education/students-computers-and-learning_9789264239555-en#page5

Oosterveer, D. (2018, 29 januari). Social media in Nederland 2018: uittocht van jongeren op Facebook.
Geraadpleegd op 12 januari 2020, van https://marketingfacts.nl/berichten/jongeren-keren-facebook-massaal-de-rug-toe

Oosterveer, D. (2019, 26 januari). Social media in Nederland 2019: Facebook verliest ruim half miljoen gebruikers.
Geraadpleegd op 12 januari 2020,
van https://www.marketingfacts.nl/berichten/social-media-in-nederland-2019-facebook-verliest-meer-dan-een-half-miljoen 403 Forbidden. (z.d.). Geraadpleegd op 12 januari 2020,
van http://www.te-learning.nl/blog/de-invloed-van-technologie-op-leren/

Steeds meer kinderen van school met onvoldoende lees- en rekenvaardigheden. (2018, 11 april).
Geraadpleegd op 12 januari 2020,
van https://www.lezenenschrijven.nl/nieuws/steeds-meer-kinderen-van-school-met-onvoldoende-lees-en-rekenvaardigheden

By Joep Dirven, Julian Wigny, Wies Meijers, Tim Lips en Nicoline Huijbrechts