Rekenen en Spelling

Spelling

Uit onderzoek blijkt dat het gebruik geen significante invloed heeft op de spellingvaardigheid van jongeren.
Wel wordt er door social media steeds meer foutief geschreven vooral door jongeren.
Snelheid is belangrijker dan de correctheid van de taal op social media.
De autocorrecties die vele smartphones hebben verbeteren de spelling, maar dit blijft zeker niet in het geheugen hangen. Ook is het leesniveau van jongeren beinvloed. Dit komt door de afleiding van telefoons en dat hierdoor boeken steeds minder
interessant worden en hierdoor minder worden gelezen dit beinvloed de leesvaardigheid van jongeren.

Rekenen

De standaard rekenvaardigheid van jongeren is afgenomen, omdat ze van jongs af aan al veel met een rekenmachine doen.
Dus zeker de vaardigheid hoofdrekenen van jongeren is sterk achteruit gegaan, maar aan de andere kant in de wiskunde kunnen
door de technologie jongeren moeilijkere opgaves oplossen dan dat vroeger mogelijk was. In het onderwijs maakt de grafische
rekenmachine moeilijke opgave makkelijker. Hierdoor kunnen jongeren moeilijkere opgaves maken en dit leidt dan
tot een positief effect van IT op de rekenvaardigheid

Leren

Heeft de technologie invloed gehad op het leren van jongeren. Het antwoord hierop is ja. Jongeren kunnen veel sneller aan
informatie komen door alle technologie en het onderwijs staat dit ook steeds meer toe. Hierdoor weten jongeren van nu hoe ze
met informatie van het internet om moeten gaan en dit goed kunnen verwerken. Hierdoor is een andere manier van leren ontstaan.
Jongeren kunnen sneller bij informatie online en kunnen hierdoor veel kennis opdoen. Ook zullen Jongeren behendiger zijn in
het goed opzoeken van het gene wat zij nodig hebben waardoor ze doelgerichter kennis kunnen zoeken.
Wel zijn er nog altijd problemen met de betrouwbaarheid van deze kennis maar ook hiervan zijn jongeren steeds beter van op de hoogte.

Maar ook op andere gebieden van leren zoals het onderwijs wordt men steeds afhankelijker.
Zo zal het enorme chaos zijn op het middelbare onderwijs wanneer magister niet meer zou werken.
Maar ook wanneer alle computers of beamers niet meer zouden functioneren. Het is inmiddels ook al zo
dat men niet meer al zijn of haar schoolwerk zou kunnen doen zonder de toegang tot het internet.
Hiermee laat je zien dat de jongeren erg afhankelijk zijn van IT ook al is dit niet perse hun schuld.

Conclusie

Het gebruik van IT producten heeft zeker invloed op vaardigheden als rekenen en spelling.
Zo kunnen jongeren minder goed hoofdreken. Dit kan verholpen worden door toetsen,
waarbij geen rekenmachine gebruikt mag worden. Op die manier zal de vaardigheid hoofdrekenen sterk verbeteren.
Ook is deze afhankelijkheid niet altijd nadelig
maar men en de jongeren zullen zich dit wel goed moeten beseffen.

By Joep Dirven, Julian Wigny, Wies Meijers, Tim Lips en Nicoline Huijbrechts