Algemene Kennis

Algemene ontwikkeling is brede, niet-specialistische kennis van cultuur en wetenschap,
ongeveer overeenkomend met het niveau van het diploma van een middelbare school.
(Wikikids) Algemene kennis of algemene ontwikkeling wordt dus gelijk gesteld aan de kennis
die je hebt van cultuur en wetenschap als je je middelbare school afrondt.

Een manier waarop dit getest wordt, is het PISA onderzoek.
Het PISA, Programme for International Student Assessment, evalueert in hoeverre 15-jarigen hun kennis
en vaardigheden kunnen toepassen in het dagelijks leven. Dit wordt in verschillende landen gedaan,
waaronder in Nederland. In de PISA test van 2015 kwam aan het licht dat de scholen die veel gebruik
maakten van o.a computers niet de toetsen beter gemaakt hadden. De scholen die niet veel gebruik maakten
van computers hadden de toets het beste gemaakt.

De OECD, organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, heeft ook een rapport uitgebracht.
Hierin stond dat leerlingen die computers soms gebruikten, betere leerresultaten kregen dan leerlingen
die bijna geen gebruik maakten van computers. Maar dat leerlingen die vaak computers
gebruikten, juist slechtere leerresultaten hadden.

Conclusie

Aangezien dat het gebruik van computers invloed heeft op de leerresultaten,
heeft het ook invloed op de algemene kennis. Dit komt doordat de algemene kennis gelijk wordt
gesteld aan de kennis die je hebt aan het eind van je middelbare school en hoeveel kennis je hebt
aan het eind van je middelbare schooltijd, hangt af van je leerresultaten.

By Joep Dirven, Julian Wigny, Wies Meijers, Tim Lips en Nicoline Huijbrechts