Doelgroep

Wat is de doelgroep?

Internetbankieren moet makkelijk en toegankelijk zijn voor zowel jong als oud. Voor de jongeren is dit vaak geen probleem. Zij passen zich snel aan omdat zij zijn opgegroeid met technische middelen om zich heen.
Voor de ouderen geldt dit echter niet, zij hebben pas sinds een paar jaar te maken met technische middelen, zoals mobieltjes, tablets, etc. Zij zijn hier dus niet mee opgegroeid en hierdoor vinden zij het lastiger om zich aan te passen. Ze hebben het gevoel dat het onveilig is op bijvoorbeeld te internetbankieren en betalen dus liever contant.
Dit wordt alleen langzaam een probleem. Omdat steeds minder mensen contant betalen, verdwijnt deze mogelijkheid op steeds meer plekken. Dit kan zo niet verder en daarom hebben steeds meer banken een programma opgezet dat ouderen helpt met het digitaliseren.


Meer dan de helft van de senioren met een laag inkomen is niet actief bezig met internetbankieren. Er zou zelfs nog een groep zijn die nog gebruik maakt van papieren overschrijvingskaarten.
Maar wat verstaan wij onder oud en een laag inkomen? Een groep ouderen met een leeftijd tussen de 65 en 93 jaar zijn ondervraagd. Van de 291 personen waren er 232 met een laag inkomen. Onder een laag inkomen valt alles tot een maximum van 130% van het wettelijk sociaal minimum.
Ook is deze groep vaak laagopgeleid, laaggeletterd en niet in het bezit van veel digitale vaardigheden. Juist omdat ze weinig of zelfs helemaal niet online zijn, gemiddeld genomen, komen zij niet terug in onderzoekspanels, deze zijn namelijk ook vaak online.

Tarieven

De tarieven van diverse banken zijn begin vorig jaar aangepast. Globaal komt dat neer op steeds hogere kosten voor conventionele diensten zoals acceptgiro, papieren afschriften en dergelijke.
Hoewel dit een begrijpelijke zet is vanuit de banken, enerzijds uit kostenoverwegingen en anderzijds om nog meer mensen aan te moedigen om online te gaan bankieren. Is het nadelig voor de ouderen.